Twink.jouwweb.nl
Home » gezondheid chemtrails

Chemtrails gevaren voor de gezondheid

Wat zijn contrails?
Contrails zijn feitelijk de uitlaatgassen van vliegtuigen, die door een verschil in temperatuur tussen de uitlaatgassen en de directe omgeving als een streep (wolk) zichtbaar zijn. Deze streep is vaak wit omdat de het voornamelijk bestaat uit condens en daar is de term contrail dan ook van afgeleid. De vochtigheidsgraad en de temperatuur van de directe omgeving bepalen of een contrail überhaupt ontstaat en ook de periode waarover een contrail zichtbaar blijft. De gassen hebben evenwel de eigenschap snel weer te verdwijnen doordat temperatuur van de directe omgeving snel overgenomen wordt. Dit houdt in dat een contrail feitelijk niet langer dan een kwartiertje zichtbaar kan blijven!

Wat zijn chemtrails?
Steeds vaker is te zien dat de strepen achter de vliegtuigen langer blijven hangen en uiteindelijk vervagen tot sluierbewolking. Dit zijn echter eigenschappen die niet tot de eigenschappen van contrails behoren. Verschillende mensen hebben hier onderzoek naar gedaan en gebleken is dat het in deze gevallen niet gaat om condens en uitlaatgassen, maar om het sproeien van onder andere chemicaliën. In het merendeel van de gevallen betreft het trouwens geen vliegtuigen van commerciële maatschappijen die sproeien, maar vliegtuigen van de USAF (de luchtmacht van de Verenigde Staten). Vaak zijn het chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid!

 

 

 

   

 

  

 

 

 

  

Heeft u al gehoord van de documentaire genaamd "What in the world are they spraying?" Dit is een documentaire over chemtrails of ook wel geo-engineering genaamd. Gemaakt door G.Edward Griffin en Michael Murphy. Rond de 55 minuut besteden ze ook ongeveer een 10 min. aan België. ik vond deze documentaire zeer interessant. Zij zijn op zoek gegaan of de overheid wel degelijk chemtrails
toepassen. Meer info vindt u op mijn blog en op de homepage van coalition against
geo-engineering.
geo-engineering-chemtrails-you-need-to-watch-this/

 

 

H.A.A.R.P en chemtrails

 

 


Duits burgerinitiatief tegen chemtrails om hemel weer helder te krijgen 

Duits burgerinitiatief tegen chemtrails om hemel weer helder te krijgen 
infowarrior.hyves.nl 
landofthefree.hyves.nl
Ook de Duitse overheid erkent inmiddels dat er in de atmosfeer gesproeid wordt, maar houdt vol dat het slechts om 'onschuldige' middelen gaat. 

In het begin van de zomer is in Duitsland het burgerinitiatief 'Sauberer Himmel' opgestart met als doel het inmiddels bewezen sproeien van schadelijke chemische stoffen in de atmosfeer -zogenaamde chemtrails- te stoppen en de hemel weer helder te krijgen. Nu het initiatief op stoom komt begint de gevestigde orde er zich tegen te verzetten. De Duitse meteoroloog en voormalig weerman en talkshow presentator Jörg Kachelmann kreeg vorige week van de rechter een verbod opgelegd om nog langer publiekelijk te beweren dat chemtrail-activisten voor 80% uit 'neonazi's en gestoorden' zouden bestaan. Volgens de zegevierende advocaat van het burgerinitiatief, Dominik Storr, bestaat er al jaren keihard bewijs voor chemtrails, maar wordt dit door de overheid voor het publiek verborgen gehouden. 

Weer- en klimaatwapens al in zestiger jaren ontwikkeld 
Volgens Storr was het zwartmaken van het initiatief door de voormalige weerman onderdeel van een politiek spelletje om het bestaan chemtrails zo ongeloofwaardig mogelijk te maken. 'Het weer is voor militairen echter veel te belangrijk om aan meteorologen over te laten,' aldus de advocaat. Hij verwijst naar het al in 1966 geschreven boek 'Unless Peace Comes', waarin de wereldwijde erkende wetenschapper professor MacDonald -onder andere voormalig presidentieel adviseur- al schreef over geofysische oorlogvoering. In het hoofdstuk 'Hoe het milieu te verwoesten' beschrijft hij hoe de energievelden van de Aarde kunnen worden gebruikt om het klimaat te manipuleren, de ijskappen te laten smelten, de ozonlaag te vernietigen en aardbevingen te veroorzaken. Dat soort wapens werden al 45 jaar geleden ontwikkeld en worden nog altijd streng geheim gehouden. 

Storr is het Sauberer Himmel initiatief persoonlijk gaan steunen omdat het hem al in 2003-2004 zou zijn opgevallen dat de hemel boven Duitsland sterk veranderd was. Tegelijkertijd zagen de groenten en kruiden in zijn tuin er allemaal ziek uit. De advocaat begon het verschijnsel te onderzoeken en ontdekte dat er in Amerika al sinds de jaren '90 chemtrails worden gesproeid. Daar zijn de gevolgen inmiddels nog veel erger. Bossen sterven af en rivieren en meren zijn met aluminium en barium besmet. Het gesproeide metaalfijnstof is zeer schadelijk voor mensen en veroorzaakt alzheimer, chronisch hoesten, longaandoeningen, allergieën, onvruchtbaarheid en allerlei andere ziekten. 

Chemtrails is complot-praktijk geworden 
In het boek Aerosol Crimes voerde de Amerikaanse chemicus een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken als bewijs aan voor het bestaan van chemtrails. De politicus Dennis Kucinich, in 2004 en 2008 potentieel presidentskandidaat voor de Democraten, verklaarde na geheime overheidsdocumenten te hebben ingezien dat chemtrails echt bestaan. In 2001 probeerde hij zelfs wetgeving -de Space Preservation Act- aangenomen te krijgen waarin chemtrails expliciet werden verboden. Tevergeefs, hij kon niet tegen de macht van het militair-industriële complex op. 

Ook de gerenommeerde wetenschapper dr. Rosalie Bertell, winnaar van de alternatieve Nobelprijs en voormalig adviseur van de Amerikaanse Nucleaire Regelgeving Commissie, heeft het bestaan van chemtrails bevestigd en uitte hier forse kritiek op omdat deze volgens haar worden gebruikt als biologische en chemische wapens tegen de mensheid. In haar boek Oorlogswapen Planeet Aarde schrijft Bertell dat er ook HAARP wapens bestaan. Hiermee kunnen stormen worden versterkt en de vochtigheid in de atmosfeer gemanipuleerd, waardoor er in bepaalde gebieden droogte of juist overstromingen worden veroorzaakt. 

Volgens advocaat Dominik Storr is er daarom al lang geen sprake meer van een 'complottheorie'. 'Het feit dat ons weer en ons klimaat worden gemanipuleerd is complot-praktijk geworden, en zelfs meer dan ooit. Officiële instanties spreken inmiddels volkomen ongegeneerd over geo-engineering. Alleen mogen Henk en Ingrid hier nog niets over weten.' 

Onvoorstelbare schijnheiligheid overheden 
De Duitse overheid begint inmiddels te reageren op het burgerinitiatief. Op het internet wordt nu openlijk toegegeven dat geo- of climate engineering -het beïnvloeden van het weer en klimaat- bestaat, maar dat het slechts om 'onschuldige' middelen gaat die worden ingezet tégen klimaatverandering. Naar verluid zou men de zonnestraling willen verminderen en Co2 uit de atmosfeer willen halen, om zo de veronderstelde opwarming van de Aarde tegen te gaan. 

Storr zegt dat de overheid het echter met geen woord over 'chemtrails' heeft, noch over de zwaar giftige metalen die volgens sommige onderzoekers al zo'n 20 jaar in de atmosfeer worden gesproeid. Er wordt enkel gesproken over zwavel, dat ook door vulkanen in de atmosfeer terecht komt. Grote hoeveelheden zwavel zijn voor mensen echter giftig. De overheid lijkt te proberen om via een zo onschadelijk mogelijk voorgestelde methode de al jaren bestaande illegale weer- en klimaat beïnvloedingstechnieken -en dus ook het sproeien van giftige chemische wolken- gelegaliseerd te krijgen. 

'De schijnheiligheid van onze regeringen, politici en instanties is werkelijk niet meer te overtreffen,' foetert Storr. 'Op de ene website wordt het bestaan van chemtrails en de inzet van HAARP strikt ontkend en als wilde complottheorie afgedaan. Op de andere website wordt een studie gepresenteerd naar juist deze weer- en klimaat beïnvloedende maatregelen. Daarom zal ons waarschijnlijk binnenkort worden voorgespiegeld dat deze natuur- en mens verachtende methoden noodzakelijk zijn voor het overleven van de mensheid, zodat de parlementen hun goedkeuring geven aan deze waanzin aan de hemel. Dit moeten we met consequente voorlichting zien te verhinderen.' 

'Voorkom dat onze planeet wordt verwoest' 
De advocaat noemt het pure grootheidswaanzin van de heersende machthebbers te denken dat wij het weer kunnen controleren en het klimaat straffeloos kunnen beïnvloeden. De gevolgen van de gebruikte methoden zijn totaal niet te overzien. Daarom moet het legaliseren van geo- en climate engineering -dus ook chemtrails-, dat door het militair-industriële complex als machtsmiddel wordt misbruikt, koste wat het kost worden voorkomen. 'Onze vrijheid, onze gezondheid en het overleven van planten, dieren en onze prachtige planeet hangt nu van slechts een paar mensen af. Alleen als we er tegen in opstand komen en krachtig de plannen van de zichzelf benoemde wereldwijde elite in de weg staan, kan het ons nog lukken om deze schijnbaar overmachtige tegenstanders ervan te weerhouden deze planeet volledig te verwoesten.' (1) 

In België is ruim 2 jaar geleden een vergelijkbare burgerbeweging opgericht: de Belfort Group. Naast chemtrails strijdt de Belfort Group onder andere ook tegen vaccinaties en de codex alimentarius.