Twink.jouwweb.nl
Home » Gronings

Gronings

 

Joen handtaik'n of 'n kruuske .................................................................................

grunnings Aanvroag om parkeerplietzie te word'n


Aanvroag om parkeerplietzie te word'n. 


Joen noam: .............................................................................................................. 

Joen veurnoam: ...................................................................................................... 

Joen scheldnoam: ................................................................................................... 

Joen olheer zien noam: ......................................................................................... 

Joen schoonmoetjes noam: ................................................................................... 

Geslacht: kerel/wief/van baai'nt wat 

Heb'n ie ook jong'n: joa/nee 

zo joa, bie joen aig'n wief/bie'n naander/bie all tweie 

Willn ie 'ndail van joen kinderbieslag oafgeefn aan de boas? joa/nee 

Kiek oet, bie de vroag'n met steer'n mout'n ie deurrstreep'n wat gain nut het of wat je nait begriep'n. 

Wat veur kleur hest? ............................................................................................. 

Veur wat veur kleur wost deurgoan? ................................................................... 

Binst ok lid van kommenistische bourel? joa/nee 

Kenst ok leez'n? joa/nee 

Of allenig ploatjes kiek'n? joa/nee 

Kenst veurleez'n? joa/nee 

Kenst ok tell'n? Zo joa tot houveul? Tot ........ joa/nee 

Kenst toevalleg ok schriev'n? joa/nee 

Bin'n ie minzens 175 cm laank? joa/nee 

Kenst goud aine de bek verbouw'n? joa/nee 

Houw zo'n dikke kop hest toe? (veur'n pette) .....................................cm. rond 

In welke kroug zoep'n ie joezulf altiet doem? .................................................... 

Kanst mit'n motor of 'n auto ried'n? joa/nee 

(dizze vroage is hail belangriek omdat 'ter veul reed'n word'n mot en der 

hail veul motoor'n en autoos bint, moar gain aine dei d'r mit ried'n ken, tenminste nait zo als 't heurt) 


Dizz braif mout'n ie guster verstuurd heb'n. Dou d'r wat klaingeld bie in, kenst nooit wait'n woar't goud veur is. 

Dizze papier opstuur'n noar de hoogste ome biet plietzie. Maak een Gratis Website met JouwWeb