Twink.jouwweb.nl
Home » H.A.A.R.P

H.A.A.R.P

 

 

links : http://ageoftruth.dk/h-a-a-r-p/

 

Als het leger H.A.A.R.P. speelt 
Geschreven door: Alex Hunter Dit boek gaat over H.A.A.R.P. High-frequency Active Auroral Research Program 

Hier zijn enkele grepen uit de inhoud van dit boek. In het jaar 1988 zond men een episode uit op televisie van Star Trek The Next Generation, Deze episode was getiteld: "The Arsenal of Freedom." Het ging over een zekere Kapitein Picard van de Enterprise die werd gestuurd naar de Lorenz Cluster om te gaan kijken hoe het met de USS Drake ging, die op zijn beurt, weer was uitgezonden op een missie, om vast te stellen, waarom plotseling al het intelligente leven op de planeet Minos verdwenen leek te zijn. Kapitein Picard ontdekte op Minos een automatisch wapen, met een holografische vertegenwoordiger in het computersysteem, die beweerde dat het wapensysteem het neusje van de zalm was, en éénmaal geactiveerd, onoverwinnelijk. “Het is het perfecte vernietigingssysteem “ zo liet de holografische vertegenwoordiger trots weten. Toen de verschrikkelijke waarheid, over wat er met de bewoners van de planeet Minos gebeurd was, tot Kapitein Pi card doordrong, kon hij alleen nog uitbrengen: “ Té perfect, jullie arme onnozele sukkels, jullie eigen creatie heeft jullie vernietigd!! 

Dat, het hier bovenstaande stukje fictie is, snapt u zonder verdere uitleg. Een wapen dat in z`n uppie de hele planeet verwoest? Ach kom op hè! Dat kan toch helemaal niet!? O nee?, denkt u dat? Mag ik u dan uitnodigen om een flinke dikke jas aan te doen, want het wordt koud, we gaan namelijk straks naar Alaska , waar bovenstaande fictie, en hedendaagse technologie, als twee werelden, met een enorme klap, met elkaar in botsing zijn gekomen. De werelden van feit en fictie. 

In Alaska en in Puerto Rico, plus op nog een aantal plaatsen in Noorwegen, en op ook nog minstens één plaats in Rusland, staan deze helse machines opgesteld op onze eigen moeder aarde. Ja, ja, dat tuig bestaat écht! De regeringen van alle landen weten verdomd goed wat er aan de hand is, maar men wil niet, dat u en ik het ook aan de weet komen. Onderbouwd wetenschappelijk bewijs heeft inmiddels aangetoond, dat HAARP niet langer in een experimenteel stadium verkeerd, maar dat het systeem werkt, en al jarenlang volledig operationeel is, en in staat is, om waar ook ter wereld droogtes, overstromingen, tsunami, orkanen en aardbevingen teweeg te brengen. Ze kunnen, met gebruikmaking van HAARP technologie, elk gewenst vliegtuig, waar ook ter wereld, uit de lucht halen. Vreemde gekleurde effecten worden steeds in de lucht waargenomen voorafgaande aan een “natuur” ramp. 60% van de totale wereldbevolking moet verdwijnen! Dood! Ze wi llen u en mij weg hebben! Wegwezen, oprotten, verhongeren, verdrinken, sterven aan enge ziektes, letterlijk de tering krijgen, sterven aan epidemieën, en onder de grond verdwijnen bij aardbevingen. En wie kan jou als schuldige aanwijzen voor een tsunami in Indonesië, of een aardbeving in Haïti, of een overstroming in Pakistan? 

Het Europees parlement zegt over H.A.A.R.P. 
HAARP - een wapensysteem dat het klimaat ontregelt. Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij verkozen niet deel te nemen. De Commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een toelichting te voorzien. Het Europees Parlement trok daaruit de conclusie in 1999, dat: Tegen het licht van een reeks internationale wetten (Verdrag betreffende het verbod van militair of ieder ander vijandelijk gebruik van technieken om het milieu te veranderen, het Zuidpool-verdrag, het Verdrag houdende beginselen voor het gedrag van de landen bij het onderzoek van de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, en het VN-verdrag betreffende zeewetgeving) komt HAARP naar voren als zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek. 

    

Dit betekent dat HAARP een overtreding van het volkerenrecht is. 
Een volledig rapport over een vergadering die de Europese Unie over het milieu en ook over HAARP gehad heeft, en als u dat leest, dan begrijpt u mijn bezorgdheid nog beter, en dan vraagt u zich pas écht af, hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is, dat je hierover nooit een woord in de krant leest, geen woord op televisie hoort, dat het dus kortweg gewoon voor het grote publiek ( U en ik ) geheim gehouden wordt. Het Verslag is dubbel interessant, omdat er in dit zelfde verslag ook heel veel andere zaken aan het licht komen, die u en ik ook niet horen te weten, want dit soort verslagen zijn eigenlijk vertrouwelijk, wat simpelweg een ander woord is voor GEHEIM. 

Weg met die geheimhouding! Hieronder volgt het volledig ( Geheime ) verslag. 14 januari 1999 A4-0005/99 Alex Hunter is diep gegaan, heel diep, hij neemt nergens een blad voor de mond, en dit boek is dan ook een aanklacht tegen alle regeringen op aarde, en tegen de regering van Amerika in het bijzonder; een echte aanrader voor iedereen die geen weet heeft van het stiekeme spelletje dat het Amerikaanse leger speelt met de gehele bevolking van deze planeet. Iedereen dient dit te weten! Lees het zelf, en vorm uw oordeel. Het boek is te lezen als E book en te bestellen als paperback via onderstaande link http://www.pumbo.nl/boek/haarp 

 

bron: niburu.nl

een uitleg over HAARP

2 mei 2010, 16:51

Al de informatie en eventuele foto's op al deze 
sites zijn van derden of uit eigen creatie. 
Alles is puur ter informatie en publicatie voor een ieder 
Als er bepaalde informatie niet getoond mag worden 
mail mij dan en ik verwijder het. 

Het laatste wat ik wil is iemand schaden ! 

Edwin Koehorst 

Wat is HAARP nu eigenlijk 

Met de gevolgen van de tsunami op het netvlies, denkt menig waarheidsonderzoeker automatisch aan het Amerikaanse project voor klimatolgische oorlogsvoering HAARP in Alaska. 

Volgens het Pentagon een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum maar volgens vele deskundigen is dit Amerika¹s geheime wapen die de Nieuwe Wereldorde met rasse schreden dichterbij moet brengen. Sommigen sluiten niet uit dat HAARP de tsunami in de Indische Oceaan heeft veroorzaakt. 

De tsunami die elf landen in twee werelddelen trof, geschiedde precies, zelfs op dezelfde tijd, een jaar na de aardbeving in de Iraanse heilige stad, Bam. Op tweede kerstdag 2003 joeg een trillend aardoppervlak zo¹n 50 duizend Iraniërs in de dood. Op de vraag of deze toch opvallende synchroniciteit een aanwijzing is dat de Aziatische Oceaanbeving eventueel een duivelse symbooliek kent en mede daardoor door HAARP zou zijn veroorzaakt, doet de hersencellen van een seismografisch medewerker van het KNMI even hevig trillen. "Harp, zei u, dat is toch een muziekinstrument?" stamelt Torild van Eck. 

Als na enig uitleg de verontwaardiging is weggetrokken en hij op het bestaan en de mogelijke kracht van dit klimatologisch wapen wordt gewezen, zegt de seismograaf "daarvan geen enkel bewijs te kennen." Ook persvoorlichtster Clarisse Buma van Wereld Natuur Fonds heeft nog nooit van High Frequency Active Auroral Resaerch Program (HAARP) gehoord, de zoekmachine van hun website krijgt bij HAARP geen enkel zoekresultaat. Annemarie van Hees van Greenpeace Nederland wist, na enige uitleg, ineens weer van het bestaan af. "Maar we focussen ons op echte grote milieuzaken." 

Dat is te begrijpen. Maar het zou de milieuridders van weleer sieren dit Amerikaanse project eens flink onder de loep te nemen. De recente toename van natuurrampen schrijven internationale onderzoekers namelijk niet alleen toe aan het broeikaseffect, maar ook aan de manipulatie van het klimaat door het Amerikaanse leger. Volgens hen speelt het HAARP-observatorium in de nabijheid van Gakono in Alaska in deze geheime oorlog een sleutelrol. Het wapen dat vanaf 1992 uitgroeide naar een antennewoud van 180 antennes met hoog frequentie transmitters, is pas de laatste jaren echt voluit gaan functioneren. 

Het project, voortgekomen uit SDI, Stategic Defense Initiative, bekend als het Star Wars-programma van oud-president Ronald Reagan, wordt in staat geacht Œop lokaal niveau modificaties van de ionosfeer, de bovenste laag van de atmosfeer, te controleren¹. In het kort functioneert HAARP als een ultra-technisch laserbeamer die alles wat dood of levend is kan penetreren. Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds moeten eens op HAARP google-en. 

Ze worden dan overspoeld met alarmerende uitspraken en essays van talloze, vooral Amerikaanse en Canadese wetenschappers. Volgens de Canadese Dr. Rosalie Bertell, directrice van het International Perspective in Public Health en milieu-pionier van het eerste uur, is HAARP onderdeel van een geintegreerd klimatologisch wapensysteem dat "een vernietigende kracht kan genereren die vergelijkbaar is met een atoombom." Richard Williams, een natuurkundige van het David Sarnoff laboratorium in Princeton (VS), vat de activiteiten rondom HAARP samen als Œeen onverantwoordelijke daad van globaal vandalisme¹. 

Het wapen werd al in 1970 aangekondigd door de Amerikaanse defensiestrategist Zbigniew Brezinski. In zijn boek ŒBetween two ages¹ schrijft de oud-nationale veiligheidsadviseur van president Jimmy Carter: "Technologie maakt het mogelijk dat leiders van belangrijke naties kunnen beschikken over geheime wapens die de weeromstandigheden langdurig en op grote schaal kunnen modificeren." 

E-SYSTEMS 
Bij de HAARP-constructie was ondermeer het Amerikaanse E-Systems betrokken, een hich tech-militaire industrie gespecialiseerd in hoogwaardige spionage technologie. Op jaarbasis verkopen ze doorgaans voor 1,8 miljard dollar aan de Amerikaanse defensie, bijna de helft daarvan is bestemd voor militaire doelen waarover het Amerikaanse congres niet wordt ingelicht. 

Hoewel HAARP aan het publiek wordt verkocht als een wetenschappelijk onderzoeksproject laat de omschrijving van het patentrecht van J. Eastlund aan duidelijkheid niets te wensen over: "Methode en apparatuur om regionaal de atmosfeer, de ionosfeer en/of de machtssfeer te veranderen." 

Hetzelfde geldt voor de omschrijving van een cursus die Phillips Geophysics Lab, volgens Michel Chossudovsky, professor Economie aan de universiteit van Ottawa (Canada) een partner in het HAARP-project. De training is bestemd voor het militaire personeel in de Hanscom Luchtmacht-basis in Maryland. 

Het gaat over Weermodificatie technieken die voor het bereiken van militaire doelen stormen, orkanen en aarbevingen uitlokken. Verder onderstrepen militaire documenten de intentie om de ionosfeer voor defensie-doelen te gebruiken. 

Studies van de Amerikaanse luchtmacht wijzen op de macht om naast het regiseren van weerpatronen regionale electriciteits- en communicatiesystemen plat te leggen waardoor de VS uiteindelijk hele delen van de wereld kan ontregelen. Sciencefiction? 

THE PROPHECY CLUB 
Ineens schiet me de wereldkaart te binnen die de Amerikaanse profetie-deskundige, 
Norm Franz, toonde tijdens een presentatie bij the Prohecy Club in de Amerikaanse Bijbelbelt. 

De pastor liet zien dat Illuminati-clubs als de Bilderberg Groep en de Club van Rome de wereld in tien economische delen hadden opgedeeld. Deel 9 stond tot mijn verbazing letterlijk precies voor dat gebied dat op tweede kerstdag zo verraderlijk werd overspoeld: 

Het Aziatische gedeelte van de Indische Oceaan wiens geografische kaart dagenlang de voorpagina¹s van de dagbladen vulde. 

Als HAARP inderdaad de bron achter dit kwaad was geweest, ligt het motief voor het oprapen. Maleisië, Thailand, India en Indonesië waren namelijk de laatste decennia bezig met een groteske economische inhaalrace. Vooral op het gebied van toerisme kampten het gebied met groeistuipen. De oceaanbeving wierp ze echter decennia terug. Het zal jaren duren en miljarden dollars kosten om de schade te herstellen. 

De wederopbouw komt andere economische gebieden uiteraard goed van pas, zeker de landen die het meest van de Aziatische economische expansie had te vrezen: Europa en Amerika. "Daarbij," zo vervolgt complotgoeroe van eigen bodem, Anton Teuben van de website www.Niburu.nl in het Groningse Bedem, "speelt dit de regisseurs van de Nieuwe Wereld Orde precies in de kaart. De wereld slaat na de ramp de handen massaal in elkaar. Op mondiale schaal kwam direct een kolossale hulpactie op gang die uiteindelijk zal resulteren in een grote propaganda om de problemen van vandaag op wereldniveau aan te pakken. Volkomen begrijpelijk natuurlijk, 
welk normaal mens kan zoveel leed aanzien. 

Maar helaas is de massa er niet voldoende van doordrongen dat de ramp en de wereldwijde humane reactie daarop, net als de oorlog tegen het terrorisme, slechts onderdeel zijn van een groot plan die uiteindelijk moet leiden tot een Nieuwe Wereld Orde. Tot een grote robotachtige- slavenmaatschappij waarin een kleine groep dictators via een strakke pyramide-machtstructuur de lakens uitdeelt." Ziet Teuben sterretjes? 

Waarheidzoekers brengen sinds het functioneren van HAARP ook natuurrampen in relatie met de eeuwenlange mondiale operatie die uiteindelijk moet leiden tot de Nieuwe Wereld-orde. De realisatie daarvan is voor de blank, protestante superrijke elite in en rondom het Witte Huis het sacrale doel. Bush en consorten laven zich aan een wereldbeeld waarbij hun WASP-klasse de wereld domineert. Het is hun ŒJihad¹ om de behoefte aan een Nieuwe Wereldorde tot ongekende hoogten op te zwepen. " 

De beste weg daartoe is het creëren van chaos, de wereld brengen in een permanente staat van verwarring zodat alle volkeren letterlijk gaan smachten naar een allesomvattende oplossing. Ze bereiken dat onder meer door via hun geheime diensten landen, volkeren, stammen, families, regeringen, klassen, organisaties en zelfs beroepen tegen elkaar op te zetten. 

Uiteindelijk moet de behoefte naar een definitieve en vooral grootschalige oplossing zo immens zijn dat de Nieuwe Wereldorde door de VS wereldwijd nagenoeg vrijwillig wordt ingevoerd," aldus David Icke, Brits samenzweringsdeskundige en auteur van onder meer "And the truth will set you free...¹. Icke acht een HAARP-interventie in het ontstaan van de Aziatische vloedgolf zeer wel mogelijk. 

SCHURKENSTATEN 
Hoewel HAARP volgens verschillende bronnen pas in 2006 optimaal zal functioneren, bestaan er genoeg aanwijzingen dat de VS zijn wapen al regelmatig tegen de schurkenstaten en de landen van het As van het Kwaad heeft ingezet. Irak, Iran, Syrië, Afghanistan, Noord Korea en Cuba zijn de afgelopen jaren veelvuldig slachtoffer geweest van natuurrampen met een omvang die deze landen zelden of nooit eerder meemaakten. 

De opgelopen schade staat bovendien vaak niet in verhouding met de schade die andere landen vanwege de opwarming van de aarde oplopen. Zowel in Cuba als in Noord Korea voltrokken zich in het laatste decennium immense droogtes, gevolgd door overstromingen die nagenoeg de hele landbouw vernietigden. In Noord Korea vinden zich vanaf 1995 jaarlijks zware overstromingen plaats. 

Volgens Pyongyang stierven er door de daaruit voortvloeiende hongersnoden 220 duizend Noord-Koreanen, westerse bronnen spreken echter over twee miljoen slachtoffers. Volgens Autoriteiten in de provincie van Kangwon, die spraken met de BBC, was de hoeveelheid regen in oktober 1999 in twaalf uur tijd soms twintig maal zoveel dan gedurende de gehele oktobermaand in voorgaande jaren. De overstroming in dat jaar was vele malen erger dan de zwaarste overstroming in 1910. In het oosten van Cuba viel in 1998 evenveel regen als in 1941, het droogste geregistreerde jaar. 

Volgens de UN kampen ruim een half miljoen Cubanen direct met de gevolgen van de droogte. 
Dit alles leidt tot een jaarlijks verlies van de suikerplantages van ruim tien procent, een verlies van 42 procent in de vijf oostelijke provincies van groenten, bonen, bananen en rijst en levend voedsel. In mei/juni vorig jaar voltrok zich de zwaarste droogtes in de laatste 40 jaar. Vier miljoen mensen tellen elke druppel water die ze kunnen vinden. Waterbronnen drogen op. 

De steden zitten zonder water. ŒDe droogte krijgt Cuba op zijn knieën¹, kopten Cubaanse kranten in Miami. Negatieve droogterecords worden ook gebroken in Irak, Iran, Oezbekistan en Pakistan. Het waterpeil in de grond daalt jaarlijks met tien centimeter, waterbronnen drogen op, het vee sterft uit. Voorspellingen spreken over een alsmaar warmer wordend klimaat. Dan te bedenken dat het in 
deze landen nu al vaak warmer is dan 40 graden. 

NIBURU 
Komt dat allemaal door het broeikaseffect? Of krijgen deze schurkenstaten inderdaad een voorkeursbehandeling van de klimatologische oorloggeneraals? 

Anton Teuben sprak talloze kamerleden over HAARP aan, maar het gros had er nog nooit van gehoord en hadden andere zaken aan hun hoofd. Terwijl de Russische Doema al in 2002 wees op het bestaan van de HAARP-lokatie in Alaska en op de mogelijke bouw van twee gelijksoortige locaties in respectievelijk Groenland en Noorwegen. 

Ze benadrukten dat de eerste grootschalige testen in 2003 zouden worden uitgevoerd. De Doema reageerde unaniem met het volgende statement: "De Verenigde Staten testen zonder controle van de wereldgemeenschap klimatolgische wapens uit die alle mogelijke communicatielijnen kunnen plat leggen, die zware ongelukken kunnen veroorzaken in electriciteitsnetwerken, olie- en gaspijplijnen en bovendien een negatief effect kunnen hebben op de mentale gezondheid van alle burgers. 

Mochten deze afschuwelijke horror-verhalen inderdaad op waarheid berusten, dan verdient Amerika het om nationaal en internationaal aangepakt te worden." Elke normaal mens sluit zich daar uiteraard bij aan. 


Tekst: Toine Rongen 
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Penthouse, waar Toine Rongen maandelijks een rubriek maakt met de titel: De waarheid gelooft niemand. 


Maak een Gratis Website met JouwWeb